top of page
image-2935360_1280.png

Estimering av biomasse og høsting

Høsting av plankton kan bli en stor ny industri. Kunnskap om bestander og høstingsteknologi er viktig. Det kan bli et viktig bidrag til den globale fôrindustrien, og slik bidra som ett av flere alternativer til soya og raps. Norge er i en enestående posisjon til å dyrke og høste alger og plankton. I bruk som for eksempel fôringredienser kan disse redusere klimaavtrykket i sjømatnæringen og samtidig bli et nytt norsk haveventyr.


I dag finnes to ulike selskaper som driver med høsting av plankton. Disse er Planktonic og Calanus.


Det kan i fremtiden bli aktuelt å høstes mange ulike planktonorganismer, og planktonsenteret kan bidra til denne utviklingen.


Denne noden kan tilby:

  • Utvikling av ny fangstteknologi.

  • Modellering (SINMOD), 3D-koblet fysisk og biologisk modell, estimering av Calanus.

  • AUV med SilCam.


Modellering, SINMOD:

  • 3D koblet fysisk og biologisk modell

  • Estimering av calanus biomasse i havet

  • Finne høyproduktive områder

  • Modellering av tarevekst

Utstyr tilknyttet denne noden:

Light-AUVs (LAUV)

Includes both an integrated SilCam prototype and an EK80 WBT-Mini. This combination of sensors provides a good platform for testing novel monitoring concepts, by combining acoustic echo sounding and in-situ particle imaging.


Foto: Ukjent

Utstyr

Ønsker du å bestille prosjekt, ta kontakt med:

Atle Kleven

Forsker

E-post:

Telefon:

928 26 878

Kontakt
bottom of page