top of page

Noder

Laboratoriene i Trondheim inneholder mikroalger (encellete alger), makroalger (tang og tare), dyreplankton (blant annet hoppekreps og tanglopper) og bentiske organismer som sjøpølser og børstemark. Senteret skal finne løsninger for å kontrollere livssyklusen, produksjon, høsting og prosessering av disse organismene. Dette krever tett samarbeid mellom teknologer og biologer.

Planktonsenteret har til sammen fem noder som er tematisk inndelt i mikroalger, kimplanter av makroalger, dyrking av zooplankton, estimering av biomasse og høsting, samt prosessering av biomassen. 

bottom of page