top of page

Om planktonsenteret

Norsk senter for planktonteknologi er en forsøksfasilitet som bidrar til ny kunnskap om produksjon, høsting og prosessering av planktonbiomasse fra landbasert produksjon og fra havet. Senteret driftes i samarbeid mellom NTNU og SINTEF Ocean. 

Planktonsenteret tilbyr relevant kompetanse til brukerne av infrastrukturen. Forskere, studenter og industri kan bruke senteret til å gjennomføre forskning på et bredt utvalg planktonorganismer innen mikroalger, dyreplankton og makroalger, og forsøkene støttes av moderne forsøkssystemer. Dette kan være forskning innen klima, miljø, økologi, fysiologi, vannkjemi og mikrobiologi. 

Planktonsenteret tilfredsstiller internasjonal standard for forskning og utvikling. SINTEF og NTNU har fått 19,3 millioner kroner fra Norges forskningsråd til å bygge opp Nasjonalt senter for planktonteknologi (prosjektnummer 245937)

Vil du vite mer om hva vi jobber med ved planktonsenteret? Eller har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt? Ta kontakt med leder ved planktonsenteret. Du kan også kontakte kontaktperson for hver enkelt node direkte. 

bottom of page