top of page

Utstyr

300 L Algesylindere

Mikroalger brukes i produksjon av levende fôr og store plastsylindre brukes for å dyrke ulike arter som egner seg som næring for zooplankton som Artemia og hoppekreps. Store sylindre har ikke optimaliserte egenskaper mht lysmiljø, men er egnet til å produsere større mengder alger for fôring.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

BIOPRO

Tre reaktorer (a 150, 150 og 200 liter) med vakuumsystemer, kjøleanlegg og hetoljeanlegg, rigget for en lang rekke raffinerings- og modifikasjonsprosesser. Pilotustyr med fokus på økt verdiskapning fra restråstoff og produksjon av omega-3 og marine proteiner.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

ICES Incubator

Planktonhjul (2 stk.) med 12 stk. roterende flasker (50 mL) og mulighet for å justere bakgrunnsbelysning. Utstyrt med flasker som har en gradient for lysinnslipp fra 0 – 100 %. Egnet til å studere vekst og opptaksrater hos både dyre- og planteplankton.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Klimarrom

Klimarrom har temperaturregulering og lysstyring for dyrking av ulike mikroalger i volumer fra småskala flasker til 300 L sylindere.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Klimaskap for gametofytter

Klimaskap (aralab) med integrert rødt lys for vegatativ dyrking av mikroskopiske gametofytter. Temperatur og lysintensitet/lysregime kan endres etter behov.


Foto: SINTEF

Kan brukes til følgende:

Lysmåler

Miniatyr lysspektrometer for måling av lyskvalitet- og kvantitet.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Oppstartskulturer 10 L

Algeproduksjon i stor skala begynner med at man bygger opp startkulturer av ønsket alge og øker volumet trinnvis til man kan overføre produksjonen til større reaktorer.


Foto: SINTEF

Kan brukes til følgende:

Platebioreaktor

Et av målene for optimalisert mikroalgeproduksjon er å optimalisere bruken av lysenergien ved å sørge for at mest mulig lys går inn til algecellene og utnyttes best mulig. I platereaktorer er lysveien kort og lysenergien kan utnyttes svært effektivt for størst mulig biomasseutbytte.


Foto: SINTEF

Kan brukes til følgende:

Prosesscontainer - Mobile Sealab

Prosesscontainer, Inndamper og Steamgenerator. En mobil pilotskala fabrikk for å teste prosesser, utvikle nye produkter og optimalisere produksjonsteknologi. Kapasitet 500-1000 kg/time for termisk separasjon, batcher på 400-800 liter for hydrolyse.

Egen hjemmeside: https://www.sintef.no/alle-laboratorier/mobile-sealab/


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Screening reaktor 1 L

Rørreaktorer med omrøring og pH-regulering med arbeidsvolum på ca 1 L brukes til å dyrke opp mindre mengder biomasse under ulike lys- eller temperaturforhold, for å finne optimale forhold for biomasseproduksjon med ønskede kvaliteter.


Foto: Thor Nielsen

Kan brukes til følgende:

Spinnemaskin

Maskin for å spinne tynne kimplanteliner over på tykkere veksttau før utsett i sjø. Kan prosessere 110m kimplante per 14 min (8,2 sek per m), ved å bruke 150m veksttau. Dette gir 430m ferdig spunnet tau per time.


Foto: SINTEF

Kan brukes til følgende:

Tarerigg

24 rektangulære kar (60 x 35 x 17) med individuell vanngjennomstømning av næringsrikt dypvann og innstilling av lysintensitet og -regime. Kan brukes til oppbevaring av biomasse eller til dyrkningsforsøk.


Foto: SINTEF

Kan brukes til følgende:

Aquatic Habitats X-Hab Systems

Småskala RAS-anlegg i med 20 tanker (16-L) i hyllesystem komplett med instrumentering for overvåking og styring av vannkvalitet. Egnet til fôringsforsøk med dyreplankton og bentiske organismer som børstemark.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Evaporator

Dette er en kort beskrivelse av det aktuelle utstyret, og hva det kan brukes til. 2-3 setninger er passelig.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Inndamper - Mobile Sealab

Prosesscontainer, Inndamper og Steamgenerator. En mobil pilotskala fabrikk for å teste prosesser, utvikle nye produkter og optimalisere produksjonsteknologi. Kapasitet 500-1000 kg/time for termisk separasjon, batcher på 400-800 liter for hydrolyse.

Egen hjemmeside: https://www.sintef.no/alle-laboratorier/mobile-sealab/


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Klimaskap

Klimaskap (FitoKlima 600 PLH) med to hyller, system for vanntilførsel og styring av luftfuktighet, utstyrt med to LED-moduler med mulighet for tilpasning og programmering av lyskvalitet, intensitet og fotoperiode.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Light-AUVs (LAUV)

Includes both an integrated SilCam prototype and an EK80 WBT-Mini. This combination of sensors provides a good platform for testing novel monitoring concepts, by combining acoustic echo sounding and in-situ particle imaging.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Multisizer Coulter Counter 4e

Instrument for telling og måling av partikler. Kan brukes til å analysere tetthet og størrelse av mikroorganismer som planteplankton.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

PSI Screening reaktor 0.1 L

Screening reaktor har styring av lysstyrke og temperatur, og med arbeidsvolum på ca 80 ml per enhet så kan man gjøre raske studier og bestemme de optimale betingelsene.


Foto: SINTEF

Kan brukes til følgende:

ProDSS Multimåler

Håndholdt digital multiparametermåler for måling av vannkvalitetsparametere med mulighet for logging og eksportering av data.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Rotatorie-Rigg

Seks dyrkingskar (250 L) for rotatorier med mulighet for justering av lufting, vanngjennomstrømning og automatiske utfôringspumper.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Småskala RAS-anlegg

Fire enkeltstående komplette resirkuleringsanlegg bestående av 3 kar (100 L) med rensearm og fôringsautimater og en vannbehandlingsenhet med moving bed biofilter (300 L), kjøling/varming, UV, ozon, proteinskimmer og luftere egnet for både sjøvann og ferskvann. Egnet til startfôringsforsøk på fisk og dyrking av dyreplankton.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Steam generator

Dette er en kort beskrivelse av det aktuelle utstyret, og hva det kan brukes til. 2-3 setninger er passelig.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Ultra High-Speed Camera System- LaVision Minishaker

Kompakt kamerasystem for volumetriske strømningsanalyser (4D Lagrangian Particle Tracking Velocimetry; PTV) og Tomographic PIV. Kan brukes til å studere adferd hos dyreplankton.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Artemia-Rigg

Åtte koniske tanker (60 L) med mulighet for temperaturjustering og lufting. Kan brukes til dekapsulering, klekking og anrikning av Artemia og dyrking av andre planktonorganismer.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Flow cytometer

BD Accuri flow cytometer er et robust og brukervennlig instrument som kan brukes til tellinger av algeceller og bakterier enten ved bruk av cellenes egen autofluorescens eller tilsetting av ulike fluorescens-markører.


Foto: BD Norge.

Kan brukes til følgende:

Kimplantesylinderrom

15 sylinder à 300 liter med individuell vanngjennomstømning av næringsrikt dypvann og innstilling av lysintensitet og -regime. Kan brukes til oppbevaring av biomasse eller til dyrkningsforsøk, og har tilpasset oppheng for ulike dyrkningssubstrater (tauspoler, plater og nett).


Foto: SINTEF

Kan brukes til følgende:

Klimaskap Termaks

Klimaskapet har lys- og temperaturregulering og brukes til å skape et bestemt og stabilt miljø for studier av algevekst og miljøpåvirkning.


Foto: Termaks

Kan brukes til følgende:

Lupe

Luper brukes til tellinger og observasjoner av millimeter-store organismer.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Omvendtmikroskop med fluorescens

Mikroskopet kan brukes til identifisering og telling av mikroalger, med mulighet for å bruke fluorescerende markører i tillegg til cellenes autofluorescens.


Foto: SINTEF

Kan brukes til følgende:

Pentairrig

Småskala RAS-anlegg med 20 tanker (16-L) i hyllesystem komplett med instrumentering for overvåking og styring av vannkvalitet. Egnet til dyrkingsforsøk


Foto: Aquatic Habitats X-Hab Systems

Kan brukes til følgende:

Processcontainer

Dette er en kort beskrivelse av det aktuelle utstyret, og hva det kan brukes til. 2-3 setninger er passelig.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Rørreaktor

Rørreaktor med omrøring og pH-regulering brukes i industriell produksjon av mikroalger, og pilotreaktoren med arbeidsvolum på ca 250 L kan brukes til å studere vekst og biomasseutbytte hos ulike mikroalger som er aktuelle for oppskalert produksjon.


Foto: Thor Nielsen

Kan brukes til følgende:

Sorusrigg

10 runde kar à 110 liter med individuell vanngjennomstrømming av næringsrikt dypvann. Kan brukes for oppbevaring av biomasse eller dyrkingsforsøk.


Foto: SINTEF

Kan brukes til følgende:

Steamgenerator - Mobile Sealab

Prosesscontainer, Inndamper og Steamgenerator. En mobil pilotskala fabrikk for å teste prosesser, utvikle nye produkter og optimalisere produksjonsteknologi. Kapasitet 500-1000 kg/time for termisk separasjon, batcher på 400-800 liter for hydrolyse.

Egen hjemmeside: https://www.sintef.no/alle-laboratorier/mobile-sealab/


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

Unisense Micro- og Nanorespiration systemer

Identifisering og måling av analytter i lukkede kammer. Kan brukes til å måle respirasjonsrater hos dyre- og planteplankton, H2S, pH og andre kjemiske forbindelser.


Foto: Ukjent

Kan brukes til følgende:

bottom of page