top of page

Kontakt

Vil du vite mer om hva vi jobber med ved planktonsenteret? Eller har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt? Ta kontakt med leder ved planktonsenteret. Du kan også kontakte kontaktperson for hver enkelt node direkte. 

Kontaktskjema

Takk for henvendelsen!

Gunvor Øie

Forskningssjef

E-post:

Telefon:

971 47 906

Kontaktinformasjon til de ulike nodene

Kontakt noder
bottom of page