top of page

Dyrking av makroalger vil i fremtiden bli en viktig industri i Norge. Makroalger (tang og tare) utgjør en sammensatt gruppe organismer som i hovedsak er å finne i sjø eller brakkvann. Tang og tare utgjør enorme ressurser som vokser langs hele kysten vår. Sluttproduktene fra tang og tare har mange bruksområder innenfor for eksempel mat, farmasi, kosmetikk, fôr, gjødsel, bioenergi og -kjemikalier og plastmaterialer.


Dyrking i industriell skala krever at livssyklusen til de utvalgte artene beherskes og at dyrkningsmetodene optimaliseres, forenkles og automatiseres.


De tidlige livsstadiene til makroalger er planktoniske og mikroskopiske. Høy kvalitet på dette stadiet er en forutsetning for god vekst og biomasseproduksjon.


Denne noden kan tilby:

  • Laboratorium for makroalgedyrking, med fokus på de tidlige livsstadiene som dyrkes på land.

  • Spesialkompetanse innen industriutvikling av utvalgte brune, røde og grønne makroalgearter.

  • I laboratorier og utstyr for dyrking av makroalger under kontrollerte forhold, og med flere replikater.

  • Utvikling av ny teknologi og kunnskap om ulike makroalger.

Utstyr tilknyttet denne noden:

Pentairrig

Småskala RAS-anlegg med 20 tanker (16-L) i hyllesystem komplett med instrumentering for overvåking og styring av vannkvalitet. Egnet til dyrkingsforsøk


Foto: Aquatic Habitats X-Hab Systems

Tarerigg

24 rektangulære kar (60 x 35 x 17) med individuell vanngjennomstømning av næringsrikt dypvann og innstilling av lysintensitet og -regime. Kan brukes til oppbevaring av biomasse eller til dyrkningsforsøk.


Foto: SINTEF

Klimaskap for gametofytter

Klimaskap (aralab) med integrert rødt lys for vegatativ dyrking av mikroskopiske gametofytter. Temperatur og lysintensitet/lysregime kan endres etter behov.


Foto: SINTEF

Kimplantesylinderrom

15 sylinder à 300 liter med individuell vanngjennomstømning av næringsrikt dypvann og innstilling av lysintensitet og -regime. Kan brukes til oppbevaring av biomasse eller til dyrkningsforsøk, og har tilpasset oppheng for ulike dyrkningssubstrater (tauspoler, plater og nett).


Foto: SINTEF

Sorusrigg

10 runde kar à 110 liter med individuell vanngjennomstrømming av næringsrikt dypvann. Kan brukes for oppbevaring av biomasse eller dyrkingsforsøk.


Foto: SINTEF

Spinnemaskin

Maskin for å spinne tynne kimplanteliner over på tykkere veksttau før utsett i sjø. Kan prosessere 110m kimplante per 14 min (8,2 sek per m), ved å bruke 150m veksttau. Dette gir 430m ferdig spunnet tau per time.


Foto: SINTEF

Utstyr

Ønsker du å bestille prosjekt, ta kontakt med:

Silje Forbord

Seniorforsker

E-post:

Telefon:

971 22 001

Kontakt
bottom of page