top of page
image-2935360_1280.png

Prosessering av biomassen

Biomassen som produseres eller høstes fra havet inneholder store mengder vann. Vannet må fjernes på en kostnadseffektiv måte uten at råstoffet forringes.


Biomassen inneholder en rekke gunstige næringsstoffer som er viktig å opprettholde gjennom prosesseringen, som for eksempel proteiner, kostfibre, mineraler og antioksidanter. De ulike prosesseringsmetodene har forskjellige fordeler og ulemper, og må tilpasses sluttproduktet.


Denne noden skal jobbe med utstyr for avvanning og preprosessering av biomasse fra lavere trofisk nivå.


Andre laboratorier ved SeaLab kobles til planktonsenteret:

  • Mobilt bioprosessanlegg

  • Raffineringsanlegg

  • Membranfiltrering

  • Tørke- og kjøleutstyr

Utstyr tilknyttet denne noden:

Prosesscontainer - Mobile Sealab

Prosesscontainer, Inndamper og Steamgenerator. En mobil pilotskala fabrikk for å teste prosesser, utvikle nye produkter og optimalisere produksjonsteknologi. Kapasitet 500-1000 kg/time for termisk separasjon, batcher på 400-800 liter for hydrolyse.

Egen hjemmeside: https://www.sintef.no/alle-laboratorier/mobile-sealab/


Foto: Ukjent

BIOPRO

Tre reaktorer (a 150, 150 og 200 liter) med vakuumsystemer, kjøleanlegg og hetoljeanlegg, rigget for en lang rekke raffinerings- og modifikasjonsprosesser. Pilotustyr med fokus på økt verdiskapning fra restråstoff og produksjon av omega-3 og marine proteiner.


Foto: Ukjent

Steamgenerator - Mobile Sealab

Prosesscontainer, Inndamper og Steamgenerator. En mobil pilotskala fabrikk for å teste prosesser, utvikle nye produkter og optimalisere produksjonsteknologi. Kapasitet 500-1000 kg/time for termisk separasjon, batcher på 400-800 liter for hydrolyse.

Egen hjemmeside: https://www.sintef.no/alle-laboratorier/mobile-sealab/


Foto: Ukjent

Inndamper - Mobile Sealab

Prosesscontainer, Inndamper og Steamgenerator. En mobil pilotskala fabrikk for å teste prosesser, utvikle nye produkter og optimalisere produksjonsteknologi. Kapasitet 500-1000 kg/time for termisk separasjon, batcher på 400-800 liter for hydrolyse.

Egen hjemmeside: https://www.sintef.no/alle-laboratorier/mobile-sealab/


Foto: Ukjent

Utstyr

Ønsker du å bestille prosjekt, ta kontakt med:

Bendik Toldnes

Forsker

E-post:

Telefon:

982 22 480

Kontakt
bottom of page